موارد لازم جهت اطلاع کاربران سامانه نیما

1-  ثبت نام در این سامانه منحصرا جهت ثبت درخواست تدریس ساعتی در دانشگاه پیام نور سیرجان بوده و به منزله استخدام به صورت پاره وقت / تمام وقت نمی باشد.

2- حداقل مدرک کارشناسی ارشد (دانشنامه یا گواهی موقت) در رشته گرایش مربوطه الزامی است.

3- ثبت نام در این سامانه تنها جهت ثبت اطلاعات متقاضی می باشد تا در صورت نیاز با متقاضی تماس گرفته شود.

4- ثبت اطلاعات می بایست کاملا دقیق و صحیح باشد و در صورت عدم تطابق با واقعیت، امتیازات متقاضی باطل می گردد.

5- اولویت دعوت به مصاحبه حضوری بر اساس امتیازات کسب شده در سیستم می باشد.

6- در صورت دعوت به مصاحبه، به همراه داشتن اصل مدارک آپلود شده الزامی می باشد.

7- پیگیری درخواست ها تنها از طریق این سامانه و ایمیل ثبت شده توسط متقاضی صورت می پذیرد و به مراجعات حضوری ترتیب اثر داده نمی شود.

8- امکان ارتباط مسئولین دانشگاه با متقاضی و اساتید حق التدریس تنها از طریق اطلاعات تماس ثبت شده در این سامانه  وجود دارد. لذا در صورت تغییر این اطلاعات، لطفا بروز رسانی نمایید در غیر این صورت دانشگاه هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.