( سامانه نیما (نرم افزار یکپارچه مدیریت اساتید
ارسال مجدد کد فعال سازی
نام کاربری (کد ملی):  
 

   
کد فوق را وارد نمایید:
توجه:
پس از پر کردن کادرها و انتخاب دکمه "ارسال کد فعال سازی" یک ایمیل حاوی کد فعال سازی به ایمیل که قبلا به هنگام ثبت نام وارد کرده اید، ارسال می شود.